Timeline

Celebrating Pentecost: 7 experiences of Catholic faith

To celebrate this year’s Pentecost, the Pastoral Formation Institute was inspired by the ecclesial renewal document One Church, One Journey to showcase the beautiful tapestry that is the Catholic Church in Malta. In a series of 7 testimonies, we will meet persons from different countries, cultures, and languages, expressing their Catholic faith and their experience of the Holy Spirit in their lives.  A video will be published every day during the week leading to Pentecost.

Our aim is to show the richness and diversity of the Catholic Church in Malta, and what better feast to highlight this than the great feast of Pentecost!

This project presented us with a unique opportunity to meet 11 wonderful individuals who shared with us their experience of living in Malta, on living their vocation in their daily life, and their thoughts on the Holy Spirit. Each person also recites a prayer in their own language.

Join us on this journey to discover how, although we have different languages and rites, we are all One, Holy, Catholic, and Apostolic Church.

Watch these experiences below

Meet Ana Maria Quintero López, from Colombia. In 2017 Ana Maria came to Malta to learn English and ended up finding her now husband. Now she calls Malta her new home. Click here to find out more about Ana Maria.

Meet Alessandro and Valentina Scafidi who decided to take a leap of faith and move to Malta in hopes to find a new place to call home. Watch this couples’ testimonial on how they feel God’s presence in their everyday life. Click here to find out more about Alessandro and Valentina.

Meet Sam Thomas Alex, from India. He was very excited when he had an opportunity to work in Malta, the land where St Paul was shipwrecked. Now working as a registered nurse at St Martin’s College and leading the Msida branch of the St Thomas Syro-Malabar community in Malta, he is still fascinated by the churches found at every corner on the island.

Meet Joseph Keleta from Eritrea and Deborah Keleta from Malta. A newlywed couple who shared their experience of strength in faith in facing life’s challenges.

Meet Pappàs Martin Zammit, from Valletta. He is married with two kids and a grandfather of three. P Martin lectures Arabic and Semitic languages at the University of Malta and he is the parish priest of the Greek-Catholic Parish of Malta.

Meet Robert Farrugia. “The human being thirsts for love in a universal manner. We all wish to feel loved. In love we find healing, peace and rest. This love is experienced in different experiences, be it romantic, friendship but most of all interior. It is there that we experience a different kind of relationship, a true treasure, the proper source of spiritual love.”

Meet Sr Mimosa (Albania), Sr Maria (Spain) & Sr Luigina (Italy) who came to Malta in hope to create a family atmosphere, where youth of different backgrounds meet & flourish in Catholic values.

‘Read Think Speak’ by MCYN

Read Think Speak is a series of meetings which forms part of the process of listening which the Church in Malta is doing in line with the document One Church, One Journey. As an entity of the Archdiocese, the Malta Catholic Youth Network (MCYN) felt it needed to really practice being a ‘Church that listens’. So, the main aim of these meetings is to listen to what young people, youth leaders and parish priests have to say. Although these meetings are being held online due to the restrictions imposed because of the pandemic, they are also an opportunity for different youth groups to get to know each other.

Read Think Speak is an ongoing project which started in February 2021. Each month, MCYN meets two different youth groups for an informal meeting where the team, youth leaders and young people share experiences of encounter with Christ, which has been especially fruitful. The meeting also include discussions about themes from the process One Church, One Journey.

Each meeting involves between ten and twenty people from different parishes and lay communities. Since August 2021, MCYN met a total of 123 people, and looks forward to meeting many more! These meetings would not be a possibility without the cooperation and dedication of various youth leaders who help make Read Think Speak happen.

With over a 100 different youth groups all over Malta, we’ve got a long way to go. However, the feedback we’ve received so far has been extremely affirming. Attendees have expressed their gratitude to be given the space to share and listen to the experiences of peers from different groups. Through their sharing, young people and youth groups have come to see the similarities and differences between them, both as individuals and as groups. Many times, an acknowledgement of these differences were seen to make the Church all the more richer.

Il-proġett Beyond GDP mill-Ġustizzja u Paċi

Ispirata mil‑laqgħa internazzjonali ta’ Novembru 2020 f’Assisi ‘L‑Ekonomija ta’ Franġisku’, sabiex l-ekonomija tkun tassew għas-servizz tal-umanità u l-ħarsien tal-ambjent, il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi nediet l‑inizjattiva Beyond GDP b’ħidma mal‑fergħat Maltin tal‑Moviment tal‑Fokolari u l‑Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice, flimkien mal‑kumpaniji EY u Seed Consultancy bl‑appoġġ ta’ APS Bank.

L-iskop tal-proġett hu li permezz ta’ djalogu ma’ stakeholders fil-qasam ekonomiku jinħoloq għarfien dwar ekonomija li hi għas-servizz tal-bniedem u jipproponi modi ta’ kif nistghu nindirizzaw dan fil-prattika.

Fehmiet fuq il-Kattoliċiżmu minn DISCERN

DISCERN, l-istitut ta’ riċerka dwar is-sinjali taż-żminijiet, qed jaħdem fuq il-proġett Fehmiet fuq il-Kattoliċiżmu. Ir-rappreżentazzjonijiet tal-Kattoliċiżmu f’Malta huma diversi u huma dinamiċi. Dal-proġett ta’ riċerka jesplora r-rappreżentazzjonijiet, u l-lingwaġġ li jintuża, rigward il-Kattoliċiżmu f’Malta, qalb gruppi demografiċi differenti (abbażi ta’ ġeneru, età, edukazzjoni, u reġjuni).

Il-parteċipanti ġejjin minn sfondi varji, u huma kemm Kattoliċi kif ukoll ta’ reliġjonijiet oħra jew l-ebda. Minħabba li l-maġġoranza tan-nies f’Malta jidentifikaw bħala Kattoliċi, hu mistenni li l-maġġoranza tal-parteċipanti jkunu Kattoliċi.

Fl-intervisti u l-gruppi fokali (focus groups), il-parteċipanti jiġu mistoqsija dwar il-fehmiet tan-nies fuq il-Kattoliċiżmu, xi tfisser li persuna tkun Kattolika, l-orjentament tal-persuni lejn prinċipji Kattoliċi, eċċ. L-intervisti u gruppi fokali jiġu analizzati permezz ta’ analiżi tematika. L-analiżi tħares lejn il-fehmiet, u l-lingwa li tintuża, vis-a-vis il-Kattoliċiżmu – jew aħjar, Kattoliċiżmi – li hawn preżenti f’Malta, flimkien mal-profili differenti ta’ Kattoliċiżmi.

Skont riċerka li għamel Discern, lokalment m’hemmx riċerka kontemporanja u komprensiva li tidħol fid-dettall f’dawn it-tip ta’ mistoqsijiet. Għalhekk, inħass il-bżonn li jiġu esplorati aħjar il-fehmiet tan-nies, minn kull faxxa tas-soċjetà. Barra minn hekk, hawn ħafna ilħna differenti fis-soċjetà li mhux dejjem jinstemgħu. Dal-proġett għandu jkun utli għal diversi entitajiet biex iwasslu l-messaġġ tagħhom aħjar; kemm jekk tkun entità li tgħaqqad grupp ta’ nies bħala ħbieb, kif ukoll jekk tindirizza kwistjonijiet soċjali sistemiċi bħall-ambjent u l-faqar.

It-tir hu li l-proġett jitlesta lejn l-aħħar tas-sena. Il-frott tal-ħidma tagħna se tkun l-analiżi aħħarija nfisha, kif ukoll ir-rapport li joħroġ dwarha. Fil-futur, ir-riċerka li jagħmel id-DISCERN se tkun influwenzata mir-riżultati ta’ din ir-riċerka.

Fifth Edition of the Bible in Maltese Published

The Malta Bible Society published the Fifth Edition of the Bible in Maltese, that has been revised according to the latest studies by Maltese bible scholars, is available for purchase. The Bible, that should guide the formation of every Christian is being published on the 60th anniversary since the foundation of the Malta Bible Society.

This fifth edition has been published in three different formats: a standard edition (€38), a compact edition (€30) and a special edition (€45). All three publications may be purchased from the Archbishop’s Curia in Floriana, from Monday to Friday between 8am and 3:30pm, except for Thursdays. The standard and compact editions are also available from the main bookshops and book distributors.

The Bible in Maltese on the YouVersion Bible App

The Malta Bible Society concluded the editing of the fifth edition of its translation of the Bible from the original texts to Maltese. It would like to announce that the complete text will be available on the popular YouVersion Bible App.

The Bible App is installed on over 420 million unique devices all over the world, the Bible App offers a free Bible experience for smartphones, tablets, and online, is downloadable for free, can be used without payment and doesn’t have adverts.

Download the Bible App now

Il-ħidma tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi

Wara li rat id-dokument tal-proċess ta’ tiġdid ekkleżjali, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi bdiet numru ta’ kollaborazzjonijiet b’relazzjoni ma’ entitajiet oħra bħal MCYN, is-Segretarjat għall-Katekeżi, it-Taqsima Djakonija fil-Parroċċi u l-Kummissjoni Immigranti. Il-proċess għadu għaddej u ċerti proġetti għalissa jinsabu sospiżi minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19.

Ħidma mit-Taqsima tad-Djakonija fil-Parroċċi u Caritas

It-Taqsima tad-Djakonija fil-Parroċċi u Caritas flimkien ma’ bosta entitajiet oħra qed taħdem fuq għadd ta’ proġetti. Dawn huma:

 • Database komuni ta’ benefiċċjarji ta’ għajnuniet bażiċi (ikel, ħwejjeġ, bżonnijiet ta’ tindif)
 • Intrapriża soċjali li ssaħħaħ u tikkordina r-riżorsi u s-servizzi mogħtija fil-komunitajiet waqt li toħloq pjattaforma għall-ħidma volontarja, u fond ċentrali biex issostni d-djakonija fil-parroċċi. Din se tinkorpora: il-proġett Solidarity Kitchens id f’id mal-Fondazzjoni Alfred Mizzi, ħanut, u laundry fost l-oħrajn. Dan il-proġett hu kkordinat mill-Caritas Djakonija Unit bil-parteċipazzjoni tas-Segretarjat Djakonija, s-Segretarjat Parroċċi u l-Kummissjoni Migranti u s-sostenn tas-St Jeanne Antide Foundation, Millenium Chapel, Institute Paolo Freire u s-Segretarjat Assistenza Soċjali, Fondazzjoni Sebħ (tim ta’ ħidma soċjali fil-komunitajiet tal-Ħamrun u l-Marsa).
 • Servizz ta’ sostenn ta’ ħidma soċjali għall-kappillani
 • Servizz ta’ xiri ta’ ikel u ħwejjeġ tat-tindif li jitqassmu lin-nies fil-bżonn bl-ingrossa
 • Diskussjonijiet biex jitnieda servizz ta’ sostenn professjonali għad-dispożizzjoni tal-ħidma tad-djakonija fil-parroċċi

Dawn il-proġetti huma frott ta’ ħidma ta’ laqgħat regolari li saru ma’ kappillani, ħidmiet u inizjattivi tad-djakonija fil-parroċċi, u kummissjonijiet djakonija parrokkjali li bdew f’Marzu 2020. Hemm madwar 40 voluntier involut fil-proġetti fuq ħidma ta’ kull ġimgħa jew ġimagħtejn. It-Taqsima Djakonija qed tittama li tilħaq lis-70 parroċċa u l-bqija tal-entitajiet djoċesani.

Dawn il-laqgħat kienu jġibu flimkien lil dawn l-entitajiet: St Jeanne Antide Foundation, Millenium Chapel, Institute Paolo Freire, Segretarjat Assistenza Socjali, Fondazzjoni Sebħ (tim ta’ ħidma soċjali fil-komunitajiet tal-Ħamrun u l-Marsa), il-Caritas Social work &Counselling Unit, u rappreżentanti tal-ħidma tad-djakonija tal-parroċċi ta’ San Ġiljan u Marsaskala.

Matul il-laqgħat inħass li jingħata bidu għal dawn il-proġetti wara li ġew diskussi dawn l-ideat u bżonnijiet:

 • Aħna lkoll aħwa benefatturi u benefiċċjarji ta’ xulxin.
 • Anke jekk nista’ nagħti biss ftit, dak il-ftit huma l-muniti tax-xwejħa tal-parabbola, li l-Mulej jbierek u jkattar.
 • Għandna bżonn li naddattaw għall-possibbiltà li l-volontarjat naqas mal-knisja fir-realtà tad-dinja tal-lum.
 • Hemm bżonn naħdmu id f’id ma’ professjonijiet ġodda, u jkollna komunikazzjoni ma’ professjonijiet li naħdmu magħhom spalla ma’ spalla fil-ħidma tad-djakonija.
 • Ix-xewqa li l-ħidma tad-djakonija ma tibqax ta’ ftit nies fil-kummissjoni djakonija imma li ssir tassew parti interna ta’ kull nisrani – kulħadd bil-mod tiegħu – waqt li l-kummissjoni tkun realtà li tkun xprun u toffri sostenn, gwida u parir professjonali għad-diversi ħidmiet tad-djakonija fil-parroċċa.
 • Għandna barka fid-diversità u l-ammont ta’ ħidmiet organizzati li diġà jeżistu fi ħdan il-parroċċi u l-entitajiet djoċesani ta’ djakonija fil-komunità u tkun ħasra jekk dil-ħidma kollha ma tkunx msaħħa permezz ta’ koordinament, tisħiħ ta’ riżorsi, it-taħriġ u sostenn adegwat lill-kappillani u l-operaturi pastorali tad-djakonija.

Bħalissa t-Taqsima tad-Djakonija fil-Parroċċi tinsab fl-aħħar stadju li titnieda l-Kummissjoni Djoċesana Djakonija b’rappreżentanza tal-kummissjonijiet djakonija tal-parroċċi u l-Kulleġġ tal-Kappillani. Dan kollu qed iservi bħala bażi ta’ komunikazzjoni, koordinament u tisħiħ biex il-ħidma tkun tassew msejsa fuq dixxerniment u azzjoni komunitarja.

Bekids.mt: website ta’ formazzjoni kateketika għaż-żgħar

Bekids.mt inħolqot mis-Segretarjat għall-Katekeżi u Spiritual Development in Schools, bil-għajnuna mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija, il-Kummissjoni Djoċesana Tfal, is-Soċjetà Duttrina Nisranija, is-Segretarjat għall-Parroċċi u t-Technology Development Unit fl-Arċidjoċesi ta’ Malta, b’koordinament mill-Vigarjat għall-Evanġelizzazzjoni. Din tnediet f’Marzu tal-2020 fil-bidu tal-lockdown tal-pandemija tal-Covid-19. Minn dak iż-żmien kompliet toħloq kontenut kull ġimgħa bi tnedija ta’ website ġdida f’Awwissu 2020 u sħubija mal-Malta-CatholicBrain f’Ottubru 2020. B’kollox hemm madwar 30 persuna involuti fil-ħolqien u l-amministrazzjoni tal-website.

L-idea għall-website ġiet minħabba li waqt il-lockdown tal-pandemija nħass il-bżonn ta’ riflessjoni fuq il-formazzjoni Nisranija tat-tfal fil-Knisja domestika, fil-parroċċa u fl-iskejjel. U ttieħdet id-deċiżjoni li ssir xi ħaġa dwar formazzjoni Nisranija għat-tfal, f’realtà ta’ pandemija, li jibda mill-familja u li jsaħħaħ lill-istess familja.

L-għan tagħha hu li toffri formazzjoni kateketika komprensiva għat-tfal u għall-adolexxenti u hi maħduma biex tgħin lill-ġenituri, lill-katekisti u lil dawk kollha responsabbli mill-formazzjoni fil-fidi tat-tfal u tal-preadolexxenti.

It-tama hi li Bekids.mt tkun l-ewwel pass fil-mogħdiija ta’ formazzjoni ta’ dak li jkun mill-bidu sa tmiem il-ħajja. Il-website kulma jmur dejjem qiegħda tikber grazzi għall-kontenut li qed toffri kif ukoll bin-nies kollha li qiegħda dejjem tkompli tipprova tilħaq.